Let's Create

Easy to Remember

Więcej

kadraKadrę stanowią specjaliści posiadający wysokie kwalifikacje wraz z długoletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz zawodowym.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do wykonywania zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej.