Let's Create

Easy to Remember

Więcej

W dobie rosnących wymagań w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oferujemy na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego:

  • wykonywanie obowiązków służby bhp;
  • prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych;
  • dokonanie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków;
  • opracowanie instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń, stanowisk pracy, zakładów;
  • doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy;
  • przeprowadzanie kontroli warunków pracy;
  • merytoryczną pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną.