Let's Create

Easy to Remember

Więcej

W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym realizujemy zlecenia na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego:

  • prowadzenie szkoleń ochrony przeciwpożarowej dla pracodawców i pracowników;
  • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, planów postępowania na wypadek zagrożeń pożarowych, raportów bezpieczeństwa, klasyfikacji pożarowo-wybuchowych;
  • przeprowadzanie kontroli warunków ppoż. w firmie;
  • doradztwo w zakresie prewencji pożarowej oraz zaopatrzenie w sprzęt ochronny, pomiarowy, ratowniczy, pożarniczy i instrukcje ppoż.;
  • merytoryczną pomoc w wykonaniu nakazów, decyzji i zarządzeń wydawanych przez Państwową Straż Pożarną.