Let's Create

Easy to Remember

Więcej

kadraKadrę dydaktyczną stanowią specjaliści, posiadający udokumentowane umiejętności dydaktyczne, a także wysokie kwalifikacje wraz z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Ponadto legitymują się stopniem naukowym doktora lub tytułem zawodowym magistra.

W swojej karierze dydaktycznej zdobyli tytuł egzaminatora OKE, stopień nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, oraz wiele nagród na niwie dydaktycznej.

Pracując m.in. w szkołach średnich wykształcili wielu maturzystów, którzy zdobyli wysokie wyniki na egzaminach maturalnych.

Ich domeną jest przejrzystość w przekazywaniu wiedzy.