Let's Create

Easy to Remember

Więcej

Oferujemy kursy maturalne i językowe na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

KURSY MATURALNE

W ofercie naszego Centrum znajdują się przedmioty maturalne typu: język polski, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wos.

Oferujemy Państwu: Kurs Standard lub Kurs Last Minute.

Kurs Standard

Ten rodzaj kursu obejmuje 100 godzin lekcyjnych, 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne.
Nabór: do 30. września 2017 r.
Inauguracja kursu: 01. października 2017 r.
Zakończenie kursu: kwiecień 2018 r.

Kurs Last Minute

Ten rodzaj kursu obejmuje 56 godzin lekcyjnych, 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne.
Nabór: do 31. grudnia 2017 r.
Inauguracja kursu: 03. stycznia 2018 r.
Zakończenie kursu: kwiecień 2018 r.

W zależności od tego, jaka dziedzina życia jest Ci bliska, pomożemy Tobie wybrać odpowiedni przedmiot maturalny.
Na zajęciach nauczyciele przerobią materiał, który obejmuje standardy nauczania w liceum i sprawia maturzystom najwięcej kłopotów. Zwrócą także uwagę na specyfikę rozwiązywania arkuszy maturalnych. Ponadto przeprowadzą warsztaty z prezentacji ustnej na maturę z języka polskiego.
Na kursie z języka obcego nasi nauczyciele będą doskonalić wszystkie sprawności językowe, tj. rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze słuchu, mówienia, pisanie krótkich i dłuższych form użytkowych, prowadzenie rozmów sterowanych.
Po zakończeniu każdego działu uczestnicy kursu piszą test sprawdzający.

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH

W ofercie Progressji znajdują się: język rosyjski, język angielski i język niemiecki.
Cele kursu:

 • poznanie struktur gramatyczno-leksykalnych;
 • przełamanie bariery komunikacyjnej;
 • ćwiczenie rozumienia języka mówionego w jego różnych odmianach;
 • rozwijanie umiejętności wygłaszania opinii.

Rodzaje kursów:

 • Język obcy na co dzień – nauka od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego. Każdy kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Język obcy w biznesie- kształci umiejętności porozumiewania się w języku obcym podczas, np. spotkań biznesowych oraz handlowych. Kurs obejmuje 90 godzin lekcyjnych, zajęcia  2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Język obcy w praktyce – kurs oparty jest na konwersacjach - zaznajamianiu się z prasą i współczesnym językiem obcym, a także kulturą i tradycjami danego kraju. Kurs obejmuje 50 godzin lekcyjnych, zajęcia  2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Kurs dla dzieci w wieku 6-9 lat - kurs obejmuje naukę języka od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego. Każdy kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Jednostka lekcyjna trwa 35 min.
 • Kurs dla dzieci w wieku 10-12 lat - kurs obejmuje naukę języka od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego. Każdy kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne. Jednostka lekcyjna trwa 35 min.
 • Kurs dla młodzieży w wieku 13-17 lat - kurs obejmuje naukę języka od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego. Każdy kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Kurs dla dorosłych 50+ - kurs obejmuje naukę języka od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego. Każdy kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych, zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.
 • Lekcje indywidualne – lekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb słuchacza. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.

Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest zaliczyć dwa testy w ciągu każdego roku. Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.